Reglur á skíðasvæðum

Öllum skíða og brettamönnum ber að kynna sér og fylgja skíðareglum. Brot á þeim getur leitt til brottvísunar.

Alþjóðlegar skíðareglur

 1. Sérhverjum skíðamanni ber að haga sér þannig að hann stofni hvorki öðrum í hættu né valdi öðrum skaða.
 2. Sérhver skíðamaður verður að haga hraða og skíðalagi í samræmi við kunnáttu, veður og aðstæður á skíðasvæði.
 3. Skíðamaður sem ofar er verður að velja skíðaleið sína þannig að hann stofni ekki þeim í hættu sem á undan fer.
 4. Skíða má fram úr öðrum skíðamanni bæði hægra og vinstra megin, ofan hans eða neðan, en þess skal þó ávallt gæta að hann hafi nægilegt svigrúm til allra skíðahreyfinga.
 5. Sérhverjum skíðamanni sem vill fara inn á skíðasvæðið eða þvert yfir það ber að gæta að skíðaumferð bæði að ofan og neðan og sjá svo um að ferð hans verði hættulaus fyrir hann sjálfan og sama gildir hverju sinni eftir að skíðamaður hefur stöðvað.
 6. Skíðamanni ber að forðast að dvelja að þarfalausu á þröngum stöðum á skíðasvæði eða þar sem útsýni er skert.
 7. Skíðamaður sem dottið hefur á slíkum stöðum ber að hafa sig á brott svo fljótt sem unnt er.
 8. Sérhver skíðamaður sem ganga vill á skíðum upp skíðabrekku verður að nota útjaðar brekkunnar. Ef útsýni er erfitt má hann alls ekki vera í brekkunni. Sama gildir um þann sem ganga vill upp brekku án skíða.
 9. Sérhver skíðamaður verður að gefa gaum að þeim varúðarmerkjum sem eru á skíðasvæðinu.

Tíu reglur alþjóðaskíðasambandsins (FIS)

 1. Tillitsemi. Skíða- eða snjóbrettamaður skal hegða sér á þann hátt að hann stofni ekki öðrum í hættu, valdi óþægindum eða skaða.
 2. Stjórn á hraða. Skíða- eða snjóbrettamaður skal ávallt hafa fullt vald á hraðanum. Hann skal ekki fara hraðar en geta hans leyfir og aðstæður hverju sinni, svo sem veður, færi og fjöldi í brekkum.
 3. Að velja sér leið. Sá sem kemur niður brekku eða aftan að öðrum skíða- eða snjóbrettamönnum skal velja sér leið þannig að hann stofni ekki þeim sem fyrir framan eru í hættu.
 4. Framúrtaka.Fara má framúr eða framhjá öðrum skíða- eða snjóbrettamanni fyrir ofan hann eða neðan, hægra eða vinstra megin, að því tilskildu að sá sem farið er framúr eða framhjá hafi allt það svigrúm sem hann þarf.
 5. Að fara inn í eða vera á merktri braut. Sá sem fer inn í merkta braut eða leggur aftur af stað eftir að hafa stansað eða sveigt upp á við skal líta vel í kringum sig og ganga úr skugga um að hann stofni hvorki sjálfum sér né öðrum í hættu.
 6. Stöðva í brekkum. Skíða- eða snjóbrettamaður skal ekki stansa þar sem braut er þröng eða útsýni takmarkað nema brýna nauðsyn beri til. Ef hann dettur skal hann færa sig úr brautinni eins fljótt og hann getur.
 7. Gengið upp eða niður brekku. Skíða- eða snjóbrettamenn sem fara fótgangandi upp eða niður brekku skulu ganga í jaðrinum á merktum brautum.
 8. Leiðbeiningar á skiltum. Skíða- eða snjóbrettamenn skulu fara í einu og öllu eftir leiðbeiningum á skiltum sem hafa verið sett upp í brekkum.
 9. Aðstoð. Ef slys ber að höndum  skulu allir veita þá aðstoð sem þeir geta.
 10. Að gefa sig fram eftir slys. Allir skíða- eða snjóbrettamenn sem verða vitni að eða lenda í slysi skulu gefa sig fram, án tillits til þess hvort þeir bera ábyrgð á slysinu eða ekki.